Gratis artikkelserie

Les vår artikkelserie "Slik lykkes du med skrivere".

Last ned artikkelen

Innovasjon på lavgir

LEDER: Iphone 6 bekrefter at Samsung har tenkt riktig.

Les mer Les mer

ANNONSEBILAG

Tilnærming til «tjenesteorientering» hos Arrive

Smak litt på overskriften «Tjenesteorientering». Hva ligger egentlig bak? Dersom overskriften hadde vært «Tjenestekatalog» ville tilnærmingen i dette prosjektet hos Arrive ha vært en helt annen enn hva det virkelig ble.
 

Mer av fingeren

KOMMENTAR: Vi kommer til å kreve mer av fingeren. Den vil få større betydning for å avsløre hvem vi er, på godt og vondt, skriver Ahlert Hysing.

Les mer Les mer

Les CW på mobilen

Få it-nyhetene rett i lomma.

Flatklemte Evry

PETERS PLASS: Norge største it-leverandør, Evry, er i spill. Men offshoring og nearshoring bidrar til å utarme nasjonens kompetansetilfang.

Les mer Les mer

Computerworld kvitrer

Få it-nyhetene først.

it-kvitter på Twitter!

Visdommen til små grupper

KOMMENTAR: Hvem tar de beste beslutningene, den ene eller de mange?

Les mer Les mer

 
Du er her: Computerworld >
 

Helseutredning med manglende it-forankring

Ahlert Hysing
04.09.2014 kl 09:19

Helseomsorg21 har en visjon om bedre folkehelse. Institusjonene er gode, men fundamentet er mangelfullt.

Helseutredning med manglende it-forankring

BRENNER: Dekan Morten Dæhlen ved matematisk naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo med Helseomsorg21 som er et omfattende dokument for å skape forskningsbasert verdiskaping de neste 20 år. Dæhlen brenner for at grunnleggende it-kompetanse skal inn i alle studieretninger for at Norge skal kunne øke produktiviteten og bli et bedre samfunn. Foto: Ahlert Hysing

Etter forankring i regjeringen tok Helse og omsorgsdepartementet våren 2013 initiativ til 21-strategien. Hensikten er å fremme forskningsbasert verdiskapning og utvikling på viktige samfunnsområder for det 21. århundret. Innen helse og omsorg kom rapporten Helseomsorg21 i slutten av juni.

Da hadde 190 kommentarer til de fem delrapportene blitt behandlet i løpet av vinteren. Kommentarene varierte alt fra luftig til manglende brukerperspektiv og for lite teknologisk innovasjon.

Nøkkelrolle

- Kunnskap og kompetanse spiller en nøkkelrolle i alt vi gjør innenfor helse og omsorgssektoren. Derfor er denne strategien så viktig, sa statsminister Erna Solberg ved overlevering av rapporten Helseomsorg21 på Oslo universitetssykehus 25. juni.

Målbildet omfatter god folkehelse, god og nyttig kunnskap, grensesprengende forskning samt næringsutvikling og nasjonaløkonomisk utvikling.

Det er mange velmenende og velformulerte avsnitt om fremtidig helse, men veldig lite matnyttig for fagfolk som skal realisere helsesatsningen. IKT (informasjon og kommunikasjonsteknologi) nevnes på flere punkter i Helseomsorg21, men ikke hva slags styringssystemer basert på IKT som må være med på å realisere målbildet.

Grensesprengende forskning innen helse vil i stadig større grad handle om å bearbeide store datavolumer, ofte sensitive, for å avgjøre bedre behandlingsformer. Toppsenteret for forskning på sensitive data ved Universitetet i Oslo er et eksempel på hvordan databearbeiding kan bidra til bedre behandling, eksempelvis innen kreft.

Det er ingen tvil om at helse og omsorgssektoren er stor og kompleks. Derfor omfatter rapporten ti satsningsområder; brukermedvirkning, næringspolitisk satsning, kunnskapsløft for kommunene, helsedata som fortrinn, klinisk behandling, lærende tjenester, globale helseutfordringer, sterkere internasjonalisering, utvikling av menneskelige ressurser og strategisk og kunnskapsbasert styring.

For lite IKT

- Det er alt for lite fokus på IKT i rapporten. De ti innsatsområdene er nesten alle sammen avhengig av IKT-kompetanse, sier Morten Dæhlen, Dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Oslo.

IKT nevnes for lite i rapporten. Det er tydelig at fagkompetansen til forfatterne er på helt andre områder enn på det it-tekniske. Konsekvensen av manglende kompetanse er at det blir stor interesse for utsetting og etter hvert bruk av gode skytjenester. Tidligere var det stor interesse for India. Nå er det også stor interesse for Øst-Europa.

For en rekke administrative bedriftsoppgaver er utsetting trivielt. For avanserte helseoppgaver kan utsetting være vanskelig. Utfordringen for alle landene er å skaffe personell med god nok it-kompetanse.

Konsekvensen er at norske studenter med it som hovedfag er ansatt lenge før de er ferdige. De går til de store og kjente konsulentselskapene og andre spennende it-miljøer som aktivt byr seg frem for studentene. Det har de gjort siden begynnelsen av dette århundret.

For det offentlige blir mangelen på it-kompetanse en utfordring. Skal helsevesenet skaffe seg kandidater må de starte med å vise seg frem med argumentasjon om spennende arbeidsoppgaver.

Tar alt

- Næringslivet soper opp alle våre IKT-kandidater. De fleste har jobb lenge før de er ferdige, understreker Morten Dæhlen.

OPPTATT AV: Administrerende direktør Terje Mjøs er opptatt av at det blir dårlig produktivitet ved bruk av gamle systemer. Få ser på konsekvensene. Det haster med å øke tempoet i digitaliseringen. Foto: Ahlert Hysing 

Den manglende IKT-kompetansen i Norge understøttes av Abelia. "It-Norge styrer mot kritisk kompetansemangel", skrev Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia, i Dagens Næringsliv den niende juli.

Dette ble understreket ytterligere av professor Torgeir Reve ved Institutt for strategi og logistikk på BI og administrerende direktør Terje Mjøs i Evry i deres innlegg i Dagens Næringsliv sjette juli.

«Smartere bruk av IKT gjør Norge mer produktivt. Vi må øke tempoet i digitaliseringen, særlig i offentlig sektor» var budskapet fra Mjøs og Reve.

- Det haster med å øke tempoet i digitaliseringen. Hver dag en offentlig ansatt benytter et utdatert system mister vi verdifull arbeidskapasitet. Få regner på kostnadene eller hvilke produktivitetstap dette medfører, sier Terje Mjøs.

I analysen gjort av Damvad og Samfunnsøkonomisk Analyse Dimensjonering av avansert IKT-kompetanse på 104 sider på oppdrag fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) understrekes behovet for avansert IKT-kompetanse. Her beskrives ulike scenarier som alle konkluderer med en kraftig underdekning av personer med grunnleggende IKT-kompetanse i Norge frem mot 2030.

Ingen overraskelse

- Den manglende IKT-kompetansen på det norske markedet er ikke en overraskelse for oss, forklarer Morten Dæhlen.

Universitetet i Oslo har jobbet med en rekke scenarioer for å få mer grunnleggende it-kompetanse inn i andre fagområder som medisin.

- Innen helsefag bygges det lite eller ingen digital kompetanse. Alle trenger god digital kompetanse, ikke minst helsearbeidere, for å forstå hvordan IKT-systemer virker og hvordan de skal brukes. Det betyr ikke at brukerne skal bli programmere, men god og riktig bruk vil over tid bidra til at systemene blir bedre, fremhever Morten Dæhlen.

Men Helseomsorg21 kan lett bli et skrivebordsdokument med gode intensjoner og liten realisme om man måler behovet opp mot analysen til Damvad og Samfunnsøkonomisk analyse.

«HO21-rapporten kan gjerne leses som en beskjed til Regjeringen om at fremtidens helsevesen, inkludert næringsutvikling innen helseområdet, krever tidenes største og mest omfattende satsing på IKT-utdanning i Norge» skriver Morten Dæhlen i sin blogg Dærnt´s Corner.

- Regjeringen og helsevesenet med unntak av noen få, har dessverre ikke tatt inn over seg at IKT-kompetanse er nøkkelen til å løse brorparten av de neste 20 årenes helseutfordringer, understreker Morten Dæhlen.

Det er en stor utfordring for norsk høyere utdanning. Det må tas opp flere som får god it-faglig kompetanse.

- Vi har dobbelt så mange primærsøkere som vi tar inn på studiene. Vi kan i dag ta inn flere på første året, men dette er ikke mulig da kapasiteten videre i utdanningen er sprengt, sier Morten Dæhlen.

Utfordringen er tosidig. Det kreves flere dyktige lærekrefter som kan it. Det kreves revisjon av studieplanene på de forskjellige fagområdende. Spørsmålet er hva skal tas ut om it skal inn.

På en rekke studieområder har det vært motsatt. På BI ble det i mange år undervist innen it for å skape it-kompetanse hos studentene, men it-faget ble ofret fordi mange studenter hadde for dårlige fagkunnskaper innen matematikk. It-faget ble et forkurs som deretter ble borte.

På jakt etter ny jobb?

På tide med et kurs?

blog comments powered by Disqus

- Forandre deg eller dø

Brussel: Michael Dell vil gjøre selskapet sitt til mer enn bare en maskinvareleverandør.

Les mer om dette Les mer

Javazone vokser fortsatt

Norges største it-konferanse hadde i år 2500 deltakere. Det er rundt 100 flere enn arrangøren regnet med.

Les mer om dette Les mer

Nå kan Iphone fjerndrepes

For å forhindre tyverier skal nye telefoner ha "kill switch". Iphone 6 blir første modell ut.

Les mer om dette Les mer

Kreativ statsforvaltning

KRONIKK: Digitalisering er mer enn en prosess som skal gi oss bedre verktøy for å skrive og sende brev, skriver Statssekretær Paul Chaffey.

Les mer om dette Les mer

Slik oppgraderer du enkelt til iOS 8

TIPS: ... og slik kan du du eventuelt angre.

Les mer om dette Les mer

Åpnet datasenter i Linköping

Slik blir det første av Ericssons tre planlagte europeiske datasentre i Sverige.

Les mer om dette Les mer

Nå er det 500 tjenester i ID-porten

ID-porten vokser stadig. Ingelin Killengreen har så langt i år registrert 28,6 millioner innlogginger.

Les mer om dette Les mer

Min side IDG

Dataforeningen
17. sep 2014 - Trondheim

CIO Forum
18. sep 2014 - Ullevål Business Class

Dataforeningen
18. sep 2014 - Hele landet

Dataforeningen
22. sep 2014 - Oslo

Telecomworld
23. sep 2014 - Quality Hotel Expo, Fornebu

Dataforeningen
24. sep 2014 - Oslo

CIO Forum
25. sep 2014 - Oslo Kongressenter Folkets Hus

Dataforeningen
25. sep 2014 - Oslo

Dataforeningen
29. sep 2014 - Bergen

Dataforeningen
30. sep 2014 - Oslo

Dataforeningen
07. okt 2014 - Oslo

CIO Forum
09. okt 2014 - Ullevål Business Class

Dataforeningen
13. okt 2014 - Oslo

Dataforeningen
13. okt 2014 - Oslo

Dataforeningen
15. okt 2014 - Oslo

Dataforeningen
15. okt 2014 - Oslo

Dataforeningen
16. okt 2014 - Oslo

CIO Forum
CRM
16. okt 2014 - Ullevål Business Class

Dataforeningen
16. okt 2014 - Oslo

Dataforeningen
20. okt 2014 - Trondheim

Dataforeningen
27. okt 2014 - Trondheim

It-trender
28. okt 2014 - Ullevål Business Class

Dataforeningen
29. okt 2014 - Bergen

Dataforeningen
30. okt 2014 - Oslo

Dataforeningen
05. nov 2014 - Oslo

Dataforeningen
07. nov 2014 - Trondheim

Dataforeningen
12. nov 2014 - Trondheim

Dataforeningen
13. nov 2014 - Oslo

Dataforeningen
13. nov 2014 - Oslo

Dataforeningen
17. nov 2014 - Oslo

Dataforeningen
18. nov 2014 - London

Dataforeningen
18. nov 2014 - Oslo

Dataforeningen
20. nov 2014 - Oslo

Dataforeningen
25. nov 2014 - Oslo

Dataforeningen
26. nov 2014 - Oslo

Dataforeningen
01. des 2014 - Trondheim

Dataforeningen
19. jan 2015 - Oslo

Dataforeningen
20. jan 2015 - Oslo

Dataforeningen
11. feb 2015 - Oslo

Dataforeningen
10. mar 2015 - Trondheim

Energyworld
12. mar 2015 - Stavanger Forum

Dataforeningen
05. mai 2015 - Trondheim

Dataforeningen
04. jun 2015 - Oslo

Dataforeningen
24. sep 2015 - Oslo

Dataforeningen
02. nov 2015 - Oslo

Dataforeningen
10. feb 2016 - Oslo


Copyright 2014 IDG Magazines Norge AS. All rights reserved

Postboks 9090 Grønland – 0133 OSLO / idg@kundetjeneste.no / Telefon 22053000

Ansvarlig redaktør Henning Meese / Utviklingsansvarlig Ulf H. Helland / Salgsdirektør Jon Thore Thorstensen

Kommentarer