Tips redaksjonen

Har du forslag til produkter, programmer eller tjenester som vi bør omtale?

Send en epost til: pcwred@pcworld.no

ANNONSEBILAG
ARKIV
Du er her: PC World Norge > Tester > Programvare > Sikkerhet >
 

TEST: Sikkerhetspakker - Funksjonalitet koster sekunder

Stig Øyvann
13.01.2011 kl 13:04
A A A

Ytelsestall

Slik leser du statistikken

Alle ytelsesgrafene vi presenterer i denne artikkelen er basert på gjennomsnittstidene etter en rekke med kjøringer. Disse tidene har vi regnet om til prosentmessig ytelse i forhold til tiden det tok å kjøre samme deltest med et rent Windows 7-system. Dermed betyr en oppgitt ytelse på 50 prosent at kjøringen brukte dobbelt så lang tid som på Windows-kjøringen, mens 67 prosent representerer halvannen gang så lang tid. Denne tabellen viser eksempler på omregningen mellom gjennomsnittlige kjøretider og prosentvis ytelse:

Hovedtallene vi presenterer er gjennomsnittet av ytelsen til alle testelementene, og det er dette tallet vi bruker som nøkkeltall i presentasjonen av produktene. I grafene for hvert enkelt testelement er det fargekodet bakgrunn som sier noe om resultatet:

* Grønn: Resultatet er ikke statistisk signifikant forskjellig fra referansekjøringen. Vi har satt grensen til denne sonen til tre ganger standardavviket (slå opp på Wikipedia for en repetisjon av dette) til referansekjøringen.

* Gult: Resultatet er signifikant svakere enn referansekjøringen.

* Rødt: Resultatet er på 50 prosent eller svakere ytelse.

Ettersom resultatene fra referansekjøringene har forskjellig variasjon, vil størrelsen på den grønne sonen være forskjellig mellom de enkelte deltestene. Dette gjør seg spesielt gjeldende på deltesten for lokal harddisk. Her var snitt-tiden svært lav, og det medfører at variasjonen får mer å si. Den grønne sonen på denne testen er derfor langt større enn på noen av de andre deltestene.

Grafen for samlet gjennomsnittsytelse er et flatt gjennomsnitt av alle testelementene. I poenggivningen vi har gitt produktene for ytelse, har vi gitt deltestene forskjellig vekt etter hvor viktige de er. Da er nettsurfing veid til 30 prosent, filoperasjoner på lokal harddisk 25 prosent, mens filoperasjoner mot nettverksdisk, kompresjon/dekompresjon og installasjon/avinstallasjon kun har 5 prosent hver.

Deltest 1 – ytelse mot lokal harddisk. 

Deltest 2 – ytelse mot usb-tilkoblet harddisk. 

Deltest 3 – ytelse mot nettverksdisk over lokalnettverket. 

Deltest 4 – ytelse på kompresjon og dekompresjon av filer på lokal harddisk. 

Deltest 5 – ytelse på installasjon av programvare. 

Deltest 6 – ytelse på nettsurfing. 

Deltest 7 – ytelse på oppstart av pc-en. 

Samlet gjennomsnitt for alle deltester av ytelsen. 

På jakt etter ny jobb?

Last ned gratis whitepaper

blog comments powered by Disqus

i samarbeid med JOTTA
Sikker lagring av filene dine på nett Ubegrenset lagringsplass for PC og MAC


Copyright 2014 IDG Magazines Norge AS. All rights reserved

Postboks 9090 Grønland – 0133 OSLO / idg@kundetjeneste.no / Telefon 22053000

Ansvarlig redaktør Iver Gamme / Utviklingsansvarlig Ulf H. Helland / Salgsdirektør Jon Thore Thorstensen

Kommentarer